Teks ucapan Tok Ayah Lah Geting di Slow Machang,Pasir Mas


Berikut adalah teks ucapan ceramah Tok Ayah Lah (pengasas pondok getting) ketika  seisi ceramahnya di Slow Machang Pasir Mas pada 7 mei yang lalu.Didalam mukaddimah  khutbahnya yang tersebut Tok Ayah membacakan sepotong ayat suci Al Quran dan diselitkan sekeping hadis yang diriwayat oleh imam bukhari dan  Shahih Muslim No.4817….mengenai musyabbihah (yakni orang yang menyerupakan Allah Ta’ala dengan sesuatu) yang mana bermaksud seperti berikut:  Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata:
Rasulullah saw. membaca firman Allah yang berbunyi: Dialah yang menurunkan Alkitab (Alquran) kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat,(yang nyata) itulah pokok-pokok isi Alquran dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat.(yang mempunyai kesamaran) Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Setelah membaca firman tersebut Rasulullah saw. bersabda: Apabila kamu melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat dari Alquran, maka mereka itulah orang-orang yang telah disebut oleh Allah. Maka waspadalah terhadap mereka. (pada riwayat yang lain) Maka jangan kamu bersekedudukan bersama mereka.

-Berkata Saidina Umar ; Maka jangan kamu bersekedudukan bersamanya seorang pun dari muslimin.
-Berkata Ummu Salamah: Dan sebarang pertanyaan berkenaan ayat mutasyabihat ( seperti kita menyoal bagaimana tangan ALLAH TAALA dan sebagainya) adalah bidaah dhalalah.
-Para sahabat juga berkata: Kami beriman dengan ayat-ayat mutasyabihat seperti mana di wahyukan  tanpa sebarang kaifiat.
-Imam mazhab yang empat juga berkata sepertimana Ummu Salamah.
-Dan berkata oleh imam Subki,imam Nawawi,imam Jauzi,imam Ibn Katsir,imam Dzahabi bahkan imam-imam yang empat dan lain-lain dari ulama ASWAJA : Dan bahawasanya adalah makna yang zahir dan makna harfi dari ayat mutasyabihah tersebut bukanlah tempat hala tuju dan yang dikehendaki.

Adapun Wahabi dan seluruh mazahab-mazhab musyabbihah dan mujassimah daripada masa Saiyidina Ali lagi, mereka beri’tiqad bahawa makna yang zahir itulah tempat yang dikehendaki.
Nyata sekali bercanggah oleh I’tiqad mereka akan Al Quran dan Sunnah.
Pegangan ini juga terpalit sama oleh seorang tokoh politik tersohor di Malaysia .Beliau secara terang mentafsirkan ayat استوي على العرش (waktu aku duduk bersila molek diatas arasyku) tafsir surah yunus hal 23,24,25. Beliau juga menyabitkan bahasa bagi Allah taala( Al Quran bukti Tuhan perendah bahasaNya hingga dapat difahami oleh semua golongan manusia) Harakah 17-19 zulhijjah 1430.

No comments: